Pris på Soul Focus Healing

Soul Focus Healing Energimedicin

Healingen tar cirka 2 timmar på distance 1250 kr

Det optimala är cirka 1 vecka mellan behandlingarna och för bästa resultat så räkna med 6 till 8 gånger.Priserna är inklusive moms.
Jag har F-Skattsedel

/Robert

Soul Focus Healing

SOUL FOCUS HEALING

Soul Focus Healing är en mycket exakt och anatomiskt system för energimedicin,
Det fungerar genom kroppens chakrasystem , systemet kopplar samman den fysiska kroppens anatomi med dess reflektion i energifältet.


Soul Focus Healingarbetar med individen och dess relation till sig själv, till andra och derasmiljö.


SFH hjälper till attrensa mönster och platsen för spänningar och begränsningar både frånförr och i nuet.


En session med SFH tar cirka 1,5 tim. 6 - 8 sessioner med 3-4 dagar mellan sessionerna för att låta kropp och själ hinna med förändringar och processa energierna.


"Våra tankar påverkar direkt vårt mående.
Tänk positivt"